Site icon Angielski dla Polaków

Budowle po angielsku

Budowle po angielsku

Budowle po angielsku

Dzisiejsza lekcja Budowle po angielsku będzie poświęcona fascynującemu tematowi budowli i architektury. Budynek to coś więcej niż tylko miejsce, w którym żyjemy lub pracujemy. Każda konstrukcja ma swoją historię, styl, i wpływa na naszą codzienną przestrzeń życiową. Dzięki tej lekcji rozszerzymy naszą wiedzę na temat różnych rodzajów budynków, poznając ich nazwy oraz dowiadując się, co sprawia, że są wyjątkowe.

Warm-Up (Rozgrzewka)

Na początek, zróbcie sobie krótką przerwę od nauki i wyobraźcie sobie swoje ulubione miejsce w swoim rodzinnym mieście lub w jakimkolwiek innym miejscu, które kochacie. Teraz, podzielcie się z kolegami i koleżankami, dlaczego to miejsce jest dla was ważne. Czy to związane z jakimś konkretnym budynkiem lub miejscem publicznym? Jeśli tak, to podzielcie się z nami, co to za miejsce i dlaczego je uwielbiacie.

Podstawowe Słownictwo (Basic Vocabulary)

Teraz czas na poznanie kilku kluczowych słów związanych z budowlami:

 1. Building (Budynek) – Każda konstrukcja stworzona przez człowieka, takie jak dom, szkoła, czy biurowiec.
 2. House (Dom) – Miejsce, w którym żyją ludzie. Może to być jednorodzinny dom lub mieszkanie w wielorodzinnym budynku.
 3. Skyscraper (Drapacz chmur) – Wysoki wieżowiec z wieloma piętrami, często spotykany w dużych miastach.
 4. Castle (Zamek) – Duży, obronny budynek, zwykle z wieżami i fosą, często związany z historią.
 5. Bridge (Most) – Konstrukcja umożliwiająca przejście lub przejazd nad rzeką, przepaścią lub inną przeszkodą.
 6. Cathedral (Katedra) – Wielki kościół, często z charakterystycznymi wieżami i witrażami.
 7. Lighthouse (Latarnia morska) – Wieża z dużym źródłem światła, służąca jako punkt orientacyjny dla statków na morzu.
 8. Apartment building (Blok mieszkalny) – Duży budynek mieszkalny, gdzie ludzie wynajmują lub posiadają mieszkania.
 9. Museum (Muzeum) – Instytucja, która przechowuje i wystawia dzieła sztuki, eksponaty historyczne i inne wartościowe przedmioty.
 10. Shopping mall (Centrum handlowe) – Duże miejsce zakupów, gdzie można znaleźć sklepy, restauracje i inne usługi.

Słowniczek Budowle po angielsku

Oto słowniczek angielsko-polski na temat budowli:

Building – Budowla

Skyscraper – Wieżowiec

Bridge – Most

Cathedral – Katedra

Castle – Zamek

Church – Kościół

Museum – Muzeum

Monument – Pomnik

Lighthouse – Latarnia morska

Palace – Pałac

Temple – Świątynia

Tower – Wieża

Aqueduct – Akwedukt

Pyramid – Piramida

Fortress – Twierdza

Stadium – Stadion

Sculpture – Rzeźba

Fountain – Fontanna

Parliament – Parlament

Library – Biblioteka

Mansion – Rezydencja

Arch – Łuk

Graveyard – Cmentarz

Courthouse – Sąd

Factory – Fabryka

Ruins – Ruiny

Observatory – Obserwatorium

Tunnel – Tunel

Colosseum – Koloseum

Statue – Statua

Barn – Stodoła

Pier – Molo

Windmill – Wiatrak

Villa – Willa

Bridge – Most

Cabin – Chata

Arena – Arena

Dam – Tama

Cave – Jaskinia

Bungalow – Bungalow

Mam nadzieję, że ten słownik będzie dla Ciebie pomocny!

Przykładowe zdania

Oczywiście, oto przykładowe zdania z wykorzystaniem słówek z poprzedniego słownika:

 1. Building – This building is an architectural masterpiece. (Ta budowla to arcydzieło architektoniczne.)
 2. Skyscraper – The city skyline is dominated by skyscrapers. (Horyzont miasta zdominowany jest przez wieżowce.)
 3. Bridge – The bridge over the river is a popular tourist attraction. (Most nad rzeką to popularna atrakcja turystyczna.)
 4. Cathedral – The cathedral’s stained glass windows are stunning. (Witraże katedry są zachwycające.)
 5. Castle – We explored the ancient castle on the hill. (Zwiedziliśmy starożytny zamek na wzgórzu.)
 6. Church – The church bells rang on Sunday morning. (Dzwonki kościelne dzwoniły w niedzielny poranek.)
 7. Museum – The museum exhibits a wide range of historical artifacts. (Muzeum prezentuje szeroki zakres historycznych artefaktów.)
 8. Monument – The Lincoln Memorial is a famous monument in Washington, D.C. (Pomnik Lincolna to znany pomnik w Waszyngtonie.)
 9. Lighthouse – The lighthouse guided ships safely to shore. (Latarnia morska bezpiecznie prowadziła statki do brzegu.)
 10. Palace – The royal palace is open for public tours. (Pałac królewski jest otwarty na zwiedzanie publiczne.)
 11. Temple – People visit the temple to pray and seek spiritual guidance. (Ludzie odwiedzają świątynię, aby modlić się i szukać duchowej pomocy.)
 12. Tower – The Eiffel Tower is an iconic landmark in Paris. (Wieża Eiffla to ikoniczny punkt orientacyjny w Paryżu.)
 13. Aqueduct – The ancient aqueduct supplied water to the city. (Starożytny akwedukt dostarczał wodę do miasta.)
 14. Pyramid – The Great Pyramid of Giza is one of the Seven Wonders of the World. (Wielka Piramida w Gizie to jedno z Siedmiu Cudów Świata.)
 15. Fortress – The fortress was built to defend the city from invaders. (Twierdza została zbudowana w celu obrony miasta przed najeźdźcami.)
 16. Stadium – The stadium was packed with excited fans. (Stadion był zapełniony podekscytowanymi fanami.)
 17. Sculpture – The sculpture in the park is a masterpiece created by a famous artist. (Rzeźba w parku to arcydzieło stworzone przez znanego artystę.)
 18. Fountain – Children love to play around the fountain in the square. (Dzieci uwielbiają bawić się przy fontannie na placu.)
 19. Parliament – The parliament building is where important laws are debated and passed. (Budynek parlamentu to miejsce, gdzie ważne ustawy są dyskutowane i przyjmowane.)
 20. Library – The library is a quiet place to study and read. (Biblioteka to ciche miejsce do nauki i czytania.)

Mam nadzieję, że te przykładowe zdania pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak używać tych słówek w praktyce.

Zakończenie Lekcji

Dziękuję za aktywny udział w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że poszerzyliśmy naszą wiedzę na temat budowli i architektury oraz zainspirowaliśmy się, aby odkrywać więcej fascynujących miejsc w naszym otoczeniu. Pamiętajcie, że architektura jest często wyrazem kultury i historii danego miejsca, dlatego warto się nią interesować i doceniać jej różnorodność.

Na kolejnych zajęciach będziemy kontynuować naszą podróż przez świat języka angielskiego, poznając coraz więcej słownictwa i tematów. Do zobaczenia na następnej lekcji!

2024 angielski Architecture atrakcje Building Construction czas czasowniki frazowe eight Facade five Foundation four Good afternoon Goodbye Good evening Good morning język język angielski konstrukcje bezokolicznikowe i imiesłowowe Londyn metody nauka nine No odmiana przymiotników one Please przyimki Roof samodyscyplina samokształcenie seven six Skyscraper szkoła technologia ten Hello Thank you three tryb przypuszczający – ciąg dalszy tryb łączący (gerundium) two Yes zdania warunkowe typu trzeciego

Exit mobile version